About our website

Welkom by ons nuwe “website”.

Die doel van ons webwerf is om mense bekend te stel aan ons praktyk, wie ons is, wat ons doen en om mense so bietjie meer in te lig oor die fassinerende en soms misverstaande praktyk van tandheelde. Ons het gevind in ons praktyk dat daar soveel onkunde by die algemene publiek is oor eenvoudige kosepte soos vulsels, krone, brue,implantate en wortelkanale ens. dinge wat ons as tandartse as vanselfsprekend aanvaar. Ons hoop om die konsepte met verloop van tyd met eenvoudige taal en ¬†voorbeelde te verduidelik en pasiente met inligting toe te rus. Mense wil weet wat deesdae gebeur in die spreekkamer. Lank is die dae verby wat ”n pasient by ”n tandarts opdaag en alles glo wat die ”Dokter” se. Dan hoop ons ook om so bietjie die menslike aspek van die praktyk oor te bring deur middel van “blog posts” sodat patiente ons beter kan leer ken. Ons hoop dat almal wat die webwerf besoek, iets kan kry wat ”n klein verskil kan maak, al is dit net om nie meer so bang vir die onbekende te wees nie.

Welcome to our new website.

The aim of our website is to introduce our practice to our patients, educate them on what we do and try to inform them of the fascinating but sometimes misunderstood practice of dentistry. We found in our practice that there are concepts that our patient don”t understand, things like fillings, crowns, bridges,implants and rootcanal treatments. Terms that we as dentist sometimes accept as a given. We hope to explain all these concepts in good time in simple, understandable language. Long gone are the days that a patient goes to the dentist and just accepts what “the docter” says. People like to be informed. We also hope to add a human aspect through blog posts which patients can use to get to know us as practice better. We hope that everyone that read the website can benefit from it, even if it is only to lessen that fear of the unknown.